Otváracie hodiny

Pondelok8:00-15:00
Utorok8:00-17:00
Streda8:00-15:00
Štvrtok8:00-15:00
Piatok8:00-13:00


Visit the online website design web directory.

Výťah z opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0209-13105/2009-OL zo 4. júna 2009,ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastocne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia účinné od 1.7.2009
Limity na pomôcky
Zoznam pomôcok

Naše výrobky

Vložky
Ortézy trupu
bandážneho typu
nebandážneho typu
Ortézy dolných koncatín
bandážneho typu
nebandážneho typu
Ortézy horných koncatín
bandážneho typu
nebandážneho typu
Protézy horných koncatín
Protézy dolných koncatín