Otváracie hodiny

Pondelok8:00-15:00
Utorok8:00-17:00
Streda8:00-15:00
Štvrtok8:00-15:00
Piatok8:00-13:00


Visit the online website design web directory.        Na tejto stránke by sme Vám chceli priblížiť čo je vlastne "M.A.S" lôžko a jeho výhody. Názov je odvodený od jeho tvorcu Marlo Ortiz Vazquez del Mercado , je to anglická skratka Marlo Anatomical Socket (MAS), tj. anatomické lôžko podla Marla. Marlo Ortiz Vazquez del Mercado je mexickým protetikom, ktorý tento typ lôžka začal vyvíjať v roku 1999. Kýpťové lôžko MAS je celosvetovo v protetike považované za najrevolučnejší tvar lôžka stehennej protézy. M.A.S.® lôžko nie je konvenčným lôžkom so zanoreným hrbolom. Nedochádza tu ku preneseniu záťaže cez sedaciu kosť a ani mediálne časti ramena lonovej kosti nie sú opornou plochou a to preto, aby pacient necítil nadmerný tlak.

Z pohľadu zozadu je zrejmé, ako je zdokonalený kozmetický vzhľad, a že gluteálne svaly nie sú podopreté (obr.č.1) S ohľadom na to, že v lôžku neexistuje proximálna plocha pre prenos zaťaženia, jedná sa o konštrukciu lôžka s využitím kvazihydrostatického systému prenosu záťaže celou plochou pahýlu a tým vzniknutá výsledná sila zabezpečuje kontrolu a ovládanie kýpťového lôžka. Uloženie gluteálnych svalov v lôžku, bežné pre iné typy lôžok, nie je u lôžka Marlo Anatomical Socket použité.

                            obr.č.1

        Táto nová konštrukcia lôžka s nízkymi hranami zdokonaľuje zanorenie sedacej kosti do lôžka a umožnuje uloženie femuru v addukcii s cieľom dosiahnuť postavenie, ktoré sa blíži k postaveniu femoru na zdravej končatine. To nám zabezpecuje lepšiu funkciu protézy pri chôdzi.

Výhody M. A. S.® lôžka

       Existuje niekoľko výhod tohoto usporiadania lôžka: pacient môže sediet oveľa pohodlnejšie, pretože pod gluteálnymi svalmi nie je plastová čast lôžka. Protéza sa ľahko nasadzuje a je zachovaný plný rozsah pohybu. Dosahujú sa lepšie funkcie pri chôdzi, čo môže byť veľmi dôležité pre istú čast pacientov, taktiež dosiahneme vevmi dobrý kozmetický vzhľad lôžka. Rozsah pohybu je výrazne zdokonalený. Je dosiahnutý plný rozsah flexie bedrového kĺbu (obr. č. 2) a s ohľadom na dĺžku kýpta a flexibilitu bedrového kĺbu môže pacient dosiahnut plný rozsah externej rotácie, kedy môže prekrížiť koncatiny až do 90 stupňov. Funkčná chôdza je tiež dokonalejšia, šírka opornej bázy je úzka, nedochádza k rotácii chodidla, laterálnemu úklonu trupu, laterálny posun ťažiska je minimalizovaný, to znamená, že chôdza nie je kývavá.

                            obr.č.2

Po nasadení protézy je zabezpečený prirodzený kozmetický vzhľad a je ťažké nájsť akúkoľvek odchylku v oblasti gluteus maximus, takisto akékoľvek vyznačenie hrán lôžka (obr. č. 3). Tento typ lôžka môže byť vybavený rôznymi typmi silikónových lôžok pre zaistenie zavesenia protézy.

Týmto typom lôžka sme vo výdajni Protech plus vybavili desiatky amputovaných pacientov , ktorí sú s ich dlhoročným používaním spokojní.


                                                                                                                                                              obr.č.3Naše výrobky

Vložky
Ortézy trupu
bandážneho typu
nebandážneho typu
Ortézy dolných končatín
bandážneho typu
nebandážneho typu
Ortézy horných končatín
bandážneho typu
nebandážneho typu
Protézy horných končatín
Protézy dolných končatín